Najczęściej zadawane pytania

Jak opłacić obóz

  1. Wybierz swój obóz na stronie www.supercamp.org.pl, poprzez wyszukanie go na górnym pasku na głównej stronie.
  2. Jeśli wybierasz płatność całości: Wybierz obóz, który w opisie zawiera PŁATNOŚĆ CAŁOŚCI.
  3. Jeśli wybierasz płatność ratalną: Wybierz obóz, który w opisie zawiera poszczególną ratę, za którą chcesz zapłacić.
  4. Wypełnij wszystkie parametry, łącznie z transportem oraz dodatkowymi pakietami.
  5. Dodaj produkt do koszyka.
  6. Przejdź do koszyka i sprawdź, czy zamówienie jest zgodne.
  7. Po przejściu do płatności zaznacz pole "Chcę założyć konto", dzięki temu będziesz miał dostęp do swoich płatności.
  8. Wypełnij wszystkie potrzebne dane, łącznie ze sposobem płatności za obóz.
  9. Po złożeniu zamówienia, drogą mailową otrzymasz numer konta, na który możesz wpłacić pieniądze.  

Zniżka dla rodzeństwa

Zniżka dla rodzeństwa wynosi 200 zł, co oznacza, że na jednego uczestnika przypada 100 zł zniżki.

Jak uzyskać zniżkę dla rodzeństwa 

Telefonicznie +48726444726
Zgłoś się do recepcji swojej placówki po opłaceniu całości obozu LUB III raty.
Po wypełnieniu danych przez Help Desk, otrzymasz w wiadomości SMS kod rabatowy na kwotę zniżki.
Przy płatności za obóz (płatność całości lub IV rata) wpisz otrzymany kod rabatowy, a Twoja cena pomniejszy się o wartość zniżki.

WAŻNE!
Przy płatności ratalnej, kod rabatowy działa tylko na IV ratę!
Pamiętaj, aby każdego uczestnika zgłosić oddzielnie - dodaj do koszyka obóz osobno dla każdego uczestnika aby móc skorzystać z kodu rabatowego na zniżkę dla rodzeństwa.  

Transport 

Zapisy na transport na SUPERCAMP K-POP prowadzimy do ostatniego dnia czerwca.

Zapisy na transport na SUPERCAMP DANCE/AKRO/JUNIOR prowadzimy do 15 lipca.

Tydzień przed obozem rozsyłana jest informacja o miejscu zbiórki i godzinie.

Regulamin SUPERCAMP 2023 

Każdy uczestnik ma obowiązek:
1. Przestrzegania poniższego regulaminu.
2. Podporządkowania się i wykonywania poleceń kadry instruktorskiej i wychowawczej.
3. Przestrzegania ustalonego rozkładu dnia, brania punktualnego i aktywnego udziału we wszystkich zajęciach.
4. Bezwzględnego przestrzegania, po uprzednim zapoznaniu się z nimi, przepisów przeciwpożarowych i innych
wewnętrznych regulaminów obowiązujących w miejscu zakwaterowania oraz zasad poruszania się po drogach.
5. Przestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych. Telefony wydawane są uczestnikom na czas ciszy
poobiedniej. W pozostałych godzinach, istnieje możliwość kontaktu rodzica/opiekuna z wychowawcą.
6. Utrzymania w czystości i porządku miejsca zakwaterowania.
7. Przestrzegania ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa.
8. Kulturalnego zachowywania się w każdym miejscu, odnoszenia się z szacunkiem do kolegów, trenerów, wychowawców,
innych mieszkańców ośrodka i samego siebie.
9. Bezwzględnego przestrzegania, po uprzednim zapoznaniu się z nimi, przepisów obowiązujących na kąpieliskach, w
lasach i parkach krajobrazowych.
10. Pomagania słabszym od siebie.
11. Wykorzystywania prawa do wypoczynku w przeznaczonym nań czasie.
12. Szanowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem sprzętu pracowniczego, osobistego oraz
znajdującego się w miejscu zakwaterowania.
13. Podporządkowaniu się ostatecznym decyzjom dot. przydzielonych miejsc zakwaterowania.

W szczególności uczestnikom zabrania się w czasie pobytu i przejazdów:

l. Palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków narkotyzujących
i wszelkiego rodzaju używek.
2. Oddalania się od grupy w czasie zajęć i od miejsca zakwaterowania bez uzyskania wyraźnej zgody wychowawcy lub kierownika obozu.
3. Noszenia przy sobie przyborów służących do rozniecania ognia oraz przedmiotów mogących zagrozić bezpieczeństwu innych osób np.: noży, itp.

Konsekwencjami nieprzestrzegania regulaminu są:

1. Upomnienie przez wychowawcę lub kierownika.
2. Nagana z ostrzeżeniem.
3. Powiadomienie rodziców I opiekunów o zachowaniu uczestnika.
4. Usunięcie z imprezy (powrót do miejsca zamieszkania nastąpi na koszt rodziców / opiekunów).

Rodzice lub opiekunowie ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez
uczestnika obozu podczas podróży lub pobytu na obozie.

Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników obozu od momentu rozpoczęcia obozu do chwili zakończenia. 

Dokumenty do pobrania

Używamy plików cookies
Preferencje plików cookie
Poniżej możesz znaleźć informacje o celach, do których my i nasi partnerzy używamy plików cookie i przetwarzamy dane. Możesz skorzystać z preferencji dotyczących przetwarzania i/lub poznać szczegóły na stronach internetowych naszych partnerów.
Analityczne pliki cookie Wyłącz wszystkie
Funkcjonalne pliki cookie
Inne pliki cookie
Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Dowiedz się więcej o naszej polityce plików cookie.
Zmień preferencje Akceptuj wszystkie
Cookies